Studiedag Taalwijs 23 september 2016

Op vrijdag 23 september organiseerde de Vrije Universiteit de landelijke Studiedag Taalwijs, waarmee het gelijknamige project werd voltooid. In dit project werkte de universiteit twee jaar lang samen met tien scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Holland. Daarbij zijn duurzame lessenseries ontwikkeld over o.a. Taal & Identiteit, Taal & Leren, Jongerentaal, Forensische Linguïstiek, War Poetry, de Grafische Roman, Bordewijk, Kafka, Boek en Film, en Camus et Diversité. De lessenseries hebben tot doel leerlingen in de bovenbouw van het vwo meer bewust te maken van de belangrijke rol die taal en literatuur in onze samenleving vervullen, teneinde bij te dragen aan het taalbewustzijn van de leerlingen en hen te enthousiasmeren voor het profiel Cultuur en Maatschappij, een geesteswetenschappelijke studie en een toekomst als leraar in een schooltaal.

Tijdens de studiedag werden workshops en interactieve presentaties gegeven die een beeld gaven van de mooie samenwerking tussen onderwijs, wetenschap en vakdidactiek. Ook werden lesideeën aangereikt waarmee docenten ‘taalbewustzijn’ in de lespraktijk kunnen toepassen. De dag werd geopend door Alexander Rinnooy Kan en door een aantal leerlingen van de OSG West-Friesland. Er namen ongeveer vijftig belangstellenden deel, onder wie een groot aantal vo-docenten.

Het gehele programma vindt u hier. De lespakketten zijn vrijelijk te gebruiken; u vindt ze via deze link.

De tekst in dit bericht is mede ontleend aan de aankondiging van de Studiewijs zoals opgesteld door het Taalwijs-projectteam.

Presentaties uitwisselingsdag 27 november 2015

Op 27 november 2015 werd in de Fundatie van Renswoude in Utrecht een eerste tussentijdse uitwisselingsdag gehouden, waar alle deelnemende universiteiten de voortgang van de verschillende projecten presenteerden. Het programma van de uitwisselingsdag vindt u hier.

Hieronder vindt u de presentaties in chronologische volgorde:

Inleiding Theo Wubbels
Radboud Universiteit
Universiteit Utrecht (Coopmans) Universiteit Utrecht (Le Bruyn)
Universiteit Leiden / DLG-project
Vrije Universiteit
Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Tilburg
Open Universiteit/samenwerkingsproject